Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα έσοδα του Τμήματος Τελωνείων (περιλαμβανομένων των εσόδων της Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) για τα προηγούμενα έτη (από το 2007) καθώς επίσης και για τους πίνακες σύγκρισης.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Μηνιαία έσοδα του Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2007-2008 (Μέγεθος: 214,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Σύγκριση μηνιαίων εσόδων Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2007-2008 (Μέγεθος: 143,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Μηνιαία έσοδα του Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2008-2009 (Μέγεθος: 214,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Σύγκριση μηνιαίων εσόδων Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2008-2009 (Μέγεθος: 152,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Σύγκριση μηνιαίων εσόδων Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2009-2010 (Μέγεθος: 152,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Μηνιαία έσοδα του Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2009-2010 (Μέγεθος: 172,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Σύγκριση μηνιαίων εσόδων Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2010-2011 (Μέγεθος: 259,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Μηνιαία έσοδα του Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2010-2011 (Μέγεθος: 438,66 Kb)
Download Acrobat Reader File Σύγκριση μηνιαίων εσόδων Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2016-2017 (Μέγεθος: 258,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Μηνιαία Έσοδα του Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2016-2017 (Μέγεθος: 360,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Σύγκριση μηνιαίων εσόδων Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2017-2018 (Μέγεθος: 260,53 Kb)
Download Acrobat Reader File Μηνιαία έσοδα του Τμ. Τελωνείων για τα έτη 2017-2018 (Μέγεθος: 364,55 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας