Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το κείμενο του παρόντος συνοπτικού οδηγού αποτελεί εισαγωγή στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. όσον αφορά τις εξαγωγικές επιστροφές. Πιο πολλές λεπτομέρειες θα βρείτε στο συνοπτικό οδηγό για τις εξαγωγικές επιστροφές.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File ΚΑΠ (67) - Ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το 2016 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2296 (Μέγεθος: 461,6 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΑΠ (66) - Ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το 2015 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1366/2014 Τροποποίηση των παραρτημάτων του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 (Μέγεθος: 6294,02 Kb)
Download Acrobat Reader File KAΠ (65) - Ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1422/2013 (Τροποποίηση των παραρτημάτων του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87) (Μέγεθος: 11298,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Κοινή αγροτική πολιτική (Μέγεθος: 335,93 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας