Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων πληροφορεί τους οικονομικούς του εταίρους ότι έχει δημοσιευθεί αναθεωρημένη έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών για διασύνδεση B2G των συστημάτων των οικονομικών φορέων με το νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (CY-UCC-AIS).

Τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στον θεματικό σύνδεσμο «Τεχνικές Πληροφορίες» της ιστοσελίδας «ΘΗΣΕΑΣ» του Τμήματος Τελωνείων.

Τομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων,
Τμήμα Τελωνείων


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας