Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Euro - Amounts provided by Customs Legislation - Storage charges and delivery charges

1. Charges for the delivery of goods from Public temporary storage facilities
Details
Amount in

£

Amount in

1. (a) For the delivery of goods from the Public temporary storage facility at Larnaca Airport
   (i) For every parcel of a gross weight up to 10 kg
£0,40
€0,68
   (ii) For every parcel of a gross weight exceeding 10 kg but not exceeding 40 kg
£0,50
€0,85
   (iii) For every parcel of a gross weight exceeding 40 kg but not exceeding 100 kg
£0,80
€1,37
   (iv) For every parcel of a gross weight exceeding 100 kg
£0,80 for every 100 kg or part thereof
€1,37 for every 100 kg or part thereof
  (b) For the delivery of goods from the Public temporary storage facilities at Paphos Airport
   (i) For every parcel of a gross weight up to 10 kg
£0,30
€0,51
   (ii) For every parcel of a gross weight exceeding 10 kg
£0,50
€0,85
  (c) For the delivery of goods from the Public temporary storage facilities in Nicosia and Paphos which were transferred from a Public temporary storage facility at an airport
   (i) For every parcel of a gross weight up to 10 kg
£0,50
€0,85
   (ii) For every parcel of a gross weight exceeding 10 kg but not exceeding 40 kg
£0,60
€1,03
   (iii) For every parcel of a gross weight exceeding 40 kg but not exceeding 100 kg
£1,00
€1,71
   (iv) For every parcel of a gross weight exceeding 100 kg
£1,00 for every 100 kg or part thereof
€1,71 for every 100 kg or part thereof
Maximum amount of charges to be imposed
£15,00
€25,63

2. Storage charges for goods in Public storage facilities
Details
Amount in

£

Amount in

3. The following charges shall be imposed for the storage of goods in Public temporary storage facilities:
  (a) For the first 5 days of storage or part thereof:
    (i) for every parcel not exceeding 1000 kg:
     for every 100 kg or part thereof:
1 cent
2 cents
    (ii) for every parcel exceeding 1000 kg:
20 cents
34 cents
    (iii) for goods not packed:
     for every 100 kg or part thereof:
½ cent
1 cent
  (b) For every day after the 5th day and up to the 10th day of storage, included:
    (i) for every parcel not exceeding 1000 kg:
     for every 100 kg or part thereof:
1 cent
2 cents
    (ii) for every parcel exceeding 1000 kg:
20 cents
34 cents
    (iii) for goods not packed:
     for every 100 kg or part thereof:
½ cent
1 cent
  (c) For every day after the 10th day and up to the 20th day of storage, included:
    (i) for every parcel not exceeding 1000 kg:
     for every 100 kg or part thereof:
2 cents
3 cents
    (ii) for every parcel exceeding 1000 kg:
40 cents
68 cents
    (iii) for goods not packed:
     for every 100 kg or part thereof:
1 cent
2 cents
  (d) For every day after the 20th day of storage:
    (i) for every parcel not exceeding 1000 kg:
     for every 100 kg or part thereof:
3 cents
5 cents
    (ii) for every parcel exceeding 1000 kg:
60 cents
€1,03
    (iii) for goods not packed:
     for every 100 kg or part thereof:
1½ cents
3 cents
4. Irrespective of the time period of storage, the following charges shall be imposed for the storage in Public temporary storage facilities of goods destined for re-exportation outside the customs territory of the Community:
  (a) For any goods, excluding containers, which are stored in a housed temporary storage facility:
5 cents for every 1000 kg or part thereof for every day or part thereof 9 cents for every 1000 kg or part thereof for every day or part thereof
  (b) For any goods, excluding containers, which are stored in an open, not housed temporary storage facility:
2½ cents for every 1000 kg or part thereof for every day or part thereof4 cents for every 1000 kg or part thereof for every day or part thereof
  (c) For containers:
20 cents for every container for every day or part thereof34 cents for every container for every day or part thereof

3. Storage charges for goods in Republic’s stores
For every day or part thereof

£

For every day or part thereof

1. For every parcel of a weight less than 1000 kg:
   For every 100 kg or part thereof
£0,20
€0,34
2. For every parcel exceeding 1000 kg
£2,00
€3,42
3. For goods not packed:
   For every 100 kg or part thereof
£0,10
€0,17
4. For goods which are transferred or are considered to have been transferred in a Republic’s store after having been detained or seized as liable to forfeiture in accordance with the customs or other legislation and for which the Director’s power to deliver them to the owner in accordance with the same legislation has been exercised:
   For every parcel up to 1000 kg
£0,25
€0,43
   For every parcel exceeding 1000 kg
£0,50
€0,85
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων