Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Καν. 646/2004 της της 6ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 195,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 698/2004 της 15ης Απριλίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 184,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν 894/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 160,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 764/2004 της 23ης Απριλίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 184,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 893/2004 της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 195,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1030/2004 της 27ης Μαΐου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 54,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1094/2004 της 10ης Ιουνίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 47,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1162/2004 της 24ης Ιουνίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 54,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1298/2004 της 15ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 47,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1368/2004 της 29ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 54,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1514/2004 της 26ης Αυγούστου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 54,3 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1696/2004 της 30ής Σεπτεμβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 55,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1873/2004 της 28ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 55,7 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2019/2004 της 25ης Νοεμβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 40/2005 της 13ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 45,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 131/2005 της 27ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 169/2005 της 31ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 54,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 217/2005 της 10ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 304/2005 της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 468/2005 της 23ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 566/2005 της 14ης Απριλίου 2005, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 661/2005 της 28ης Απριλίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 796/2005 της 26ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 914/2005 της 16ης Ιουνίου 2005, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν 1021/2005 της 30ής Ιουνίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1120/2005 της 14ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1221/2005 της 28ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1391/2005 της 25ης Αυγούστου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1584/2005 της 29ης Σεπτεμβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκη (Μέγεθος: 53,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1763/2005 της 27ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,9 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1836/2005 της 10ης Νοεμβρίου 2005, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1927/2005 της 24ης Νοεμβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2053/2005 της 15ης Δεκεμβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 41/2006 της 12ης Ιανουαρίου 2006, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,54 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 136/2006 της 26ης Ιανουαρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,19 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 271/2006 της 16ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκη (Μέγεθος: 53,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 375/2006 της 2ας Μαρτίου 2006, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 441/2006 της 16ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,48 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 524/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,3 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 648/2006 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 782/2006 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 55,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 879/2006 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2006, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 983/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1149/2006 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1274/2006 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1431/2006 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1518/2006 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1597/2006 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1697/2006 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 46,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1770/2006 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1844/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 9/2007 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 48,54 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 18/2007 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 45,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 67/2007 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 52,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 150/2007 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 55,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 223/2007 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 55,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 279/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 50,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 339/2007 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 54,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 395/2007 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2007, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 48,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 460/2007 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 54,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 570/2007 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 55,88 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 665/2007 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 51,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 741/2007 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 56,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 887/2007 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 55,88 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1015/2007 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 56,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1120/2007 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 56,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1221/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 59,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν.1340/2007 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 59,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1478/2007 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 59,66 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 39/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 56,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 154/2008 της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 56,8 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 268/2008 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 56,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 347/2008 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 56,37 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας