Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File ΔΣ (37) - Συμφωνία Πρεσπών και τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Μέγεθος: 114,55 Kb)
Download Acrobat Reader File ΔΣ (36) - Αεροπορική συμφωνία μεταξύ της Kυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κουβέιτ (Μέγεθος: 48,01 Kb)
Download Acrobat Reader File ΔΣ (35) - Ο περί της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος 2(ΙΙΙ)/2019 (Μέγεθος: 299,4 Kb)
Download Acrobat Reader File ΔΣ (33) - Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις θαλάσσιες μεταφορές (Μέγεθος: 58,36 Kb)
Download Acrobat Reader File ΔΣ (32) - Νόμος 2017 που κυρώνει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών αυτής αφενός και της Νέας Ζηλανδίας αφετέρου (Μέγεθος: 107,74 Kb)
Download Acrobat Reader File ΔΣ (31) - Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για την εμπορική ναυτιλία (Μέγεθος: 51,18 Kb)
Download Acrobat Reader File ΔΣ (30) - Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος ειδικά των οργανωμένων μορφών του. (Μέγεθος: 1931,34 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας