Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Εδώ θα βρείτε τις δημοσιευθείσες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (ΚΔΠ) με βάση τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο αρ. 94(Ι) του 2004, οι οποίες έχουν καταργηθεί και επομένως δεν ισχύουν πλέον.Σχετικά Αρχεία:
ΚΔΠ 387/2004 - Ελεύθερη ζώνη Λάρνακας - (ισχύ από: 1/5/2004-30/6/2010). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΔΠ 310/2010 (Μέγεθος Αρχείου: 136,75Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 435/2004 - Τέλη για αποθήκευση εμπορευμάτων σε δημόσιες προσωρινές αποθήκες (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΔΠ 179/2016) (Μέγεθος Αρχείου: 138,56Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 440/2004 - Αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης (καταργήθηκε από την ΚΔΠ 77/2011) (Μέγεθος Αρχείου: 154,66Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 403/2004 - Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή ναυτιλιακών καυσίμων (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΔΠ 4/2020 (Μέγεθος Αρχείου: 140,22Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 329/2005 - Γνωστοποίηση για τους όρους και προϋποθέσεις για την παραχώρηση αναβολής της καταβολής της τελωνειακής οφειλής-ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΔΠ 439/2017 (Μέγεθος Αρχείου: 64,59Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 381/2006 - Τέλη παράδοσης εμπορευμάτων από δημόσιες προσωρινές αποθήκες -ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΔΠ 263/2015 (Μέγεθος Αρχείου: 65,72Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 577/2007 - Τέλη επίβλεψης (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΔΠ 178/2016 ΑΠΟ 3/6/2016) (Μέγεθος Αρχείου: 17,68Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 311/2008 - Το περί Τελωνείων (Τέλη Υπερωρίας) - Διάταγμα του 2008 (καταργείται από την ΚΔΠ 180/2016) (Μέγεθος Αρχείου: 921,8Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 33/2010- Γνωστοποίηση με βάση το περί Τελωνείων (Τέλη Υπερωρίας) Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 311/2008) (Μέγεθος Αρχείου: 212,36Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 310/2010 - Ελεύθερη Ζώνη Λάρνακας - (ισχύ από 1/7/2010 μέχρι 17/6/2011) (Μέγεθος Αρχείου: 106,99Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 34/2011- 28/1/2011 -Γνωστοποίηση με βάση το περί Τελωνείων (Τέλη Υπερωρίας) Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 311/2008)-καταργεί την ΚΔΠ 33/2010 (Μέγεθος Αρχείου: 287,7Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 379/2004 - Εισαγωγικές Διατάξεις, Φορολογικές Απαλλαγές κατά την εισαγωγή και Τελικές Διατάξεις ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΔΠ 248/2009 (Μέγεθος Αρχείου: 173,76Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 386/2004 - Τελωνειακή οφειλή και αναστολή πληρωμής. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 329/2005 (Μέγεθος Αρχείου: 129,41Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 390/2004 - Τέλη αποθήκευσης εμπορευμάτων σε αποθήκες του Δημοσίου. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 304/2005 (Μέγεθος Αρχείου: 87,77Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 445/2004 - Το περί Τελωνείων (Τέλη Επίβλεψης) Διάταγμα του 2004 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΔΠ 557/2007 (Μέγεθος Αρχείου: 118,46Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 218/2007 - Τέλη υπερωρίας. ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 433/2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 28/2008 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 311/2008 (Μέγεθος Αρχείου: 84,29Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 378/2011 - Τελωνειακή Αξία μεταχειρισμένων οχημάτων (καταργήθηκε από την ΚΔΠ 60/2013) (Μέγεθος Αρχείου: 356,15Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΠΔ 378/2011 - Προσδιορισμός τελωνειακής αξίας μεταχειρισμένων οχημάτων (Μέγεθος Αρχείου: 262,31Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 14/2012 - 20/1/2012 -Γνωστοποίηση με βάση το περί Τελωνείων (Τέλη Υπερωρίας) Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 311/2008)-καταργεί την ΚΔΠ 34/2011-KAΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΔΠ 15/2013-8.2.2013 (Μέγεθος Αρχείου: 141,69Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 60/2013 - Γνωστοποίηση για την Τελωνειακή Αξία μεταχειρισμένων οχημάτων (καταργείται από την ΚΔΠ 189/2014) (Μέγεθος Αρχείου: 109,83Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 69/2013 - Το περί Τελωνειακών Λιμανιών Διάταγμα του 2013 (καταργήθηκε από την ΚΔΠ 140/2017-5.5.2017) (Μέγεθος Αρχείου: 637,87Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας