English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

1. Νομική Πρόνοια
 • «Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος αρ.61(Ι) του 2018». Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.4658 και ημερομηνία 27 Ιουνίου 2018.
 • Κανονισμός (ΕE) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου της 22ης Ιουλίου 2003,
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1209/2020 της Επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2020, για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας


2. Σκοπός της σχετικής νομοθεσίας
Η παράνομη παραγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις διεθνώς και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Η διάθεση των εμπορευμάτων αυτών αποστερεί τους δημιουργούς από την ανταμοιβή τους για το έργο που έχουν δημιουργήσει, μειώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία για νέες επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την παραγωγή νέων προϊόντων, συνιστά κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και προωθεί άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το Τμήμα Τελωνείων, λόγω της φυσικής του παρουσίας στις εισόδους και εξόδους της Δημοκρατίας και της αποκλειστικής του εξουσίας να διενεργεί ελέγχους σε εμπορεύματα για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση για διάθεσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους ή όταν εισάγονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τίθενται σε καθεστώς αναστολής, επανεξάγονται ή τοποθετούνται σε ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην καταπολέμηση των αδικημάτων σε βάρος της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η νομοθεσία αυτή επισφραγίζει τον πιο πάνω ρόλο του Τμήματος, παραχωρώντας του αποκλειστικές εξουσίες κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υποψία ότι εμπορεύματα:

 • είναι εμπορεύματα παραποίησης ή απομίμησης·
 • είναι πειρατικά εμπορεύματα·
 • παραβιάζουν:
  • διπλώματα ευρεσιτεχνίας προϊόντος·
  • συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας·
  • εθνικό ή κοινοτικό τίτλο προστασίας των φυτικών ποικιλιών·
  • δικαιώματα σε εμπορικά σήματα·
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·
  • ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις·
  • γεωγραφικές ονομασίες·
  • δικαιώματα σε βιομηχανικά σχέδια
  • κ.α.

3. Πρόνοιες, διαδικασίες και έντυπα
Οι πρόνοιες της νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων δικαιωμάτων, οι διαδικασίες και τα έντυπα που επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα αυτή.

4. Επικοινωνία με το Τμήμα Τελωνείων

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πρέπει να γνωστοποιούν όποιες πληροφορίες τυχόν διαθέτουν, όπως και πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες παραδόσεις εμπορευμάτων. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατό λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές τον εντοπισμό ύποπτων αποστολών. Πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον προορισμό, το όνομα του τελωνείου, όπου τα εμπορεύματα πρόκειται να εισαχθούν στην ΕΕ ή να εξαχθούν από την ΕΕ, το όνομα του πλοίου, όνομα και διεύθυνση των εισαγωγέων, τους προμηθευτές, τον κατασκευαστή, τους μεταφορείς, τον παραλήπτη ή εξαγωγέα, τον αριθμό εμπορευματοκιβωτίων, τη ναυτιλιακή εταιρεία, την αεροπορική εταιρεία, τον αριθμό πτήσης, αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού, κλπ.

Στις περιπτώσεις που τέτοιου είδους πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση, διότι δεν ήταν γνωστά στον κάτοχο δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης, μπορούν να διαβιβαστούν στο αρμόδιο τελωνείο χρησιμοποιώντας τα έντυπα "Red Alert" ή " New Trend".
Σχετικά Αρχεία:
Download file type AcrobatPress release - Customs controls: EU customs stopped fake and potentially dangerous goods worth nearly €760 million in 2019 (File Size: 44,05Kb)
5464_en_04.pdfReport on the EU customs enforcement of intellectual property rights - Results at the EU border, 2019 (File Size: 1989,58Kb)
Download file type MP4Μην παραγγείλεις από παράνομες ιστοσελίδες Β- απομιμήσεις φαρμάκων (File Size: 3613,59Kb)
Download file type MP4Μην παραγγείλεις από παράνομες ιστοσελίδες Γ- απομιμήσεις παιχνιδιών (File Size: 5076,82Kb)
Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας (File Size: 47,16Kb)
Download file type MP4Μην παραγγείλεις από παράνομες ιστοσελίδες Α- απομιμήσεις καλλυντικών (File Size: 4719,35Kb)
Download file type AcrobatPress Release - Trends in trade in Counterfeit and Pirated Goods 2019 (File Size: 195,12Kb)
Download file type MP4Σκέψου την επόμενη φορά που θα θελήσεις ν' αγοράσεις απομίμηση1 (File Size: 11933,87Kb)
Download file type AcrobatTrends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods-Executive Summary 2019 (File Size: 526,76Kb)
Download file type MP4Σκέψου την επόμενη φορά που θα θελήσεις ν' αγοράσεις απομίμηση2 (File Size: 12051,82Kb)
Download file type AcrobatTrends in trade in Counterfeit and Pirated Goods Study 2019 (File Size: 6228,61Kb)
Download file type AcrobatΕτήσια έκθεση ΕΕ για το 2016 για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής Ιδιοκτησίας (File Size: 1989,87Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων