Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Export Refunds - Refund Rates Per Product Sector - Refund Rates for Annex and Milk and Milk ProductsRelated Attachments:
Download Acrobat Reader File Reg. 888/2004 of 29 April 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 127,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 973/2004 of 13 May 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 63,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1096/2004 of 10 June 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 63,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1112/2004 of 14 June 2004 amending Regulation (EC) No 1096/2004 fixing the export refunds in the milk and milk products sector (Size: 29,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1175/2004 of 24 June 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 60,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1305/2004 of 15 July 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 60,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1383/2004 of 29 July 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 60,85 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1520/2004 of 26 August 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 60,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1621/2004 of 16 September 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 60,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1780/2004 of 14 October 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 60,47 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1949/2004 of 11 November 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2016/2004 of 25 November 2004 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 43/2005 of 13 January 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 224/2005 of 10 February 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 401/2005 of 10 March 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 470/2005 of 23 March 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 574/2005 of 14 April 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 719/2005 of 12 May 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 797/2005 of 26 May 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 909/2005 of 16 June 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1116/2005 of 14 July 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1224/2005 of 28 July 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1386/2005 of 25 August 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1492/2005 of 15 September 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,8 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1587/2005 of 29 September 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1766/2005 of 27 October 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1832/2005 of 10 November 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,15 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1921/2005 of 24 November 2005 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 42/2006 of 12 January 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 138/2006 of 26 January 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 274/2006 of 16 February 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 57,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 369/2006 of 2 March 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 442/2006 of 16 March 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 56,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 522/2006 of 30 March 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 46,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 644/2006 of 27 April 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 45,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 786/2006 of 24 May 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 46,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 876/2006 of 15 June 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 47,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1069/2006 of 13 July 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 47,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1266/2006 of 24 August 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 44,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1361/2006 of 14 September 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 44,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1521/2006 of 12 October 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 42,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1599/2006 of 26 October 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 42,15 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1694/2006 of 16 November 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 42,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1842/2006 of 14 December 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 42,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2009/2006 of 27 December 2006 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 33,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 7/2007 of 8 January 2007 altering the export refunds on milk and milk products (Size: 55,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 21/2007 of 11 January 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 41,92 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 61/2007 of 25 January 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 43,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 144/2007 of 15 February 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 44,47 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 221/2007 of 1 March 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 43,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Corrigendum to Reg. 221/2007 of 1 March 2007 fixing the export refunds on milk and milk products ( OJ L 64, 2.3.2007 (Size: 43,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 273/2007 of 15 March 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 41,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 346/2007 of 29 March 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 41,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 397/2007 of 12 April 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 41,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 461/2007 of 26 April 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 41,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 562/2007 of 24 May 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 41,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 660/2007 of 14 June 2007 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 39,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 386/2008 of 29 April 2008 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 40,97 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 620/2008 of 27 June 2008 correcting Regulation (EC) No 386/2008 fixing the export refunds on milk and milk products (Size: 41,61 Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων