Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Τμήμα Τελωνείων
Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου
1096 Λευκωσία
Κυπριακή Δημοκρατία
Τηλέφωνο: +35722601867
Τηλεομοιότυπο: +35722602767
helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας