Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Τμήμα Τελωνείων
Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου
1096 Λευκωσία
Κυπριακή Δημοκρατία
+35722601864, +35722601887
Fax: +35722302031
helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας