Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2020
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2020

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στις 104,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 1,9%.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2020 ο δείκτης έφθασε στις 102,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, ο τομέας της Μεταποίησης παρουσίασε άνοδο 2,5%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση