Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/09/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2004
29/09/2004Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Αύγουστο 2004 ανήλθαν σε £148,1 εκ. σε σύγκριση με £165,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 10,4%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2004 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £653,3 εκ. σε σύγκριση με £687,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας μείωση 4,9%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση