Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/09/2012
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον πληθυσμό (15 ετών και άνω) κατά φύλο, επίπεδο μόρφωσης, ηλικία και αστική/αγροτική περιοχή, καθώς και ο πληθυσμός (15 ετών και άνω) κατά φύλο, επίπεδο μόρφωσης, επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή, παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται.

Δημοσιεύονται περαιτέρω, αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον πληθυσμό (15 ετών και άνω) κατά φύλο, επίπεδο αλφαβητισμού, ηλικία και αστική/αγροτική περιοχή, καθώς και η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού (15 ετών και άνω) κατά φύλο, επίπεδο αλφαβητισμού, ηλικία και αστική/αγροτική περιοχή.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση