Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/06/2013
Νεότερα Στοιχεία: Μηνιαία Παραγωγή Αυγών για Εκκόλαψη και Χρήση των Νεοσσών Πουλερικών, Ιαν 2012–Απρ 2013

Ο αριθμός αυγών για εκκόλαψη που τοποθετήθηκαν στην επώαση για το μήνα Απρίλιο, ήταν της τάξης των 100.590 για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 1.425.450 για τα αυγά κρεατοπαραγωγής. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τα αυγά που τοποθετήθηκαν για αυγοπαραγωγή σημείωσαν μείωση της τάξης του 27%, ενώ τα αυγά που τοποθετήθηκαν για κρεατοπαραγωγή αυξήθηκαν κατά 8%. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 10% για τα αυγά αυγοπαραγωγής ενώ τα αυγά κρεατοπαραγωγής σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,5%.

Οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή, το μήνα Απρίλιο αυξήθηκαν σε 56.430 από 45.250 τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή μειώθηκαν στις 958.130 από 1.087.820 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους οι νεοσσοί για αυγοπαραγωγή αυξήθηκαν κατά 25% ενώ οι νεοσσοί για κρεατοπαραγωγή μειώθηκαν κατά 12%


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση