Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/07/2009
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουν 2009
27/07/2009

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούνιο 2009 ανήλθαν σε €175,4εκ. σε σύγκριση με €229,6εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 23,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2009 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €565,8 εκ σε σύγκριση με €671,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημειώνοντας μείωση 15,8%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση