Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/07/2015
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Απρ 2015

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2015 ανήλθαν σε €130,5 εκ. σε σύγκριση με €132,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2015 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €254,8 εκ. σε σύγκριση με €251,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας αύξηση 1,4%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση