Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/11/2004
ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2002 & 2003
08/11/2004


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, η έκδοση "Στατιστικές Τουρισμού, 2002 & 2003" είναι έτοιμη και σε ηλεκτρονική μορφή, και διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση