Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/08/2016
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουν 2016

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούνιο 2016 ανήλθαν σε €301,0 εκ. σε σύγκριση με €259,0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 16,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €831,2 εκ. σε σύγκριση με €730,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 σημειώνοντας αύξηση 13,7%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση