Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας25/04/2013
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον συνολικό πληθυσμό που καταγράφηκε κατά φύλο, μέση ηλικία και γεωγραφική κατανομή (επαρχία, αστική/αγροτική περιοχή, δήμο/κοινότητα, ενορία και ταχυδρομικό κωδικό) παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται. Παρουσιάζονται επίσης ο συνολικός πληθυσμός που καταγράφηκε κατά ηλικία και ταχυδρομικό κωδικό, καθώς επίσης και ο πληθυσμός που καταγράφηκε στα νοικοκυριά κατά φύλο, ηλικία, επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 2011

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, 2011

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση