Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/10/2010
Νεότερα Στοιχεία: Μηνιαία Παραγωγή Αυγών για Εκκόλαψη και Χρήση των Νεοσσών Πουλερικών, Ιαν 2009 – Ιουλ 2010

Ο αριθμός αυγών για εκκόλαψη που τοποθετήθηκαν στην επώαση για το μήνα Ιούλιο, ήταν της τάξης των 63.000 για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 1.575.450 για τα αυγά κρεατοπαραγωγής. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τα αυγά που τοποθετήθηκαν για αυγοπαραγωγή μειώθηκαν κατά 20,45%, και τα αυγά που τοποθετήθηκαν για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν μια μικρή μείωση της τάξης του 2,2%. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 21,34% για τα αυγά αυγοπαραγωγής ενώ τα αυγά κρεατοπαραγωγής παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή, το μήνα Ιούλιο αυξήθηκαν σε 27.870 από 21.090 τον προηγούμενο μήνα, όπως και οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή αυξήθηκαν στις 1.295.820 από 1.245.460 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009, οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή σημείωσαν μείωση της τάξης του 9,6% ενώ οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν αύξηση της τάξης του 13,2 %.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση