Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2019
Αναθεωρημένα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 3o Τρίμηνο 2019

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.478,4 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε €2.083,9 εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €394,5 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €1.169,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €920,8 εκ. (12,7% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €595,9 εκ. (αύξηση 21,1%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €698,0 εκ. (10,2% αύξηση) και κοινωνικές εισφορές €620,5 εκ. (39,5% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €161,7 εκ. καταγράφοντας μείωση της τάξης του 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν: κοινωνικές παροχές €757,4 εκ. (25,1% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €641,2 εκ. (11,6% αύξηση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €228,0 εκ. (27,2% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση