Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/05/2013
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 1o Τρίμηνο 2013

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1.606,2 εκ (7,6% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.562,0 εκ, (17,2% μείωση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €44,2 εκ σε σύγκριση με έλλειμμα €148,0 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €451,5 εκ (25,1% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €244,8 εκ (μείωση 28,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €411,7 εκ.(22,8% μείωση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 147,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φτάνοντας στα €270,5 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ήταν: απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεις δημοσίων Υπαλλήλων) €609,6 εκ. (6,9% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012), οι κοινωνικές παροχές €449,5 εκ. (23,0% μείωση) και οι λειτουργικές δαπάνες €156,0 εκ.(μείωση 21,8%). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €82,5 εκ (22,8% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Μείωση παρατηρήθηκε και στην κατηγορία των επενδύσεων (47,3%) φθάνοντας στα €52,1 εκ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση