Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 4ο Τριμηνο 2017

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8,6% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, 9,2% στην ενημέρωση και επικοινωνία, 7,0% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και 8,3% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης παρουσίασε άνοδο 8,2%, της ενημέρωσης και επικοινωνίας 14,6%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 0,9% και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση