Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/04/2020
Νεότερα Στοιχεία: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, Απρ 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2019, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2019 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €380,4 εκ. ή 1,7% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €20.958εκ. ή 95,5% στο ΑΕΠ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση