Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/08/2010
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Σιτηρών, 2008

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Στατιστικές Σιτηρών” για την περίοδο Οκτωβρίου 2007-Σεπτεμβρίου 2008.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Σιτηρών 2008. Τα στοιχεία αναφέρονται στις καλλιεργηθείσες εκτάσεις, τη χρήση του σπόρου, τα αποθέματα και την παραγωγή και διανομή των σιτηρών.

Η έκθεση διατίθεται από τη Στατιστική Υπηρεσία προς €6,50 το αντίτυπο, καθώς επίσης και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση