Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/02/2014
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Ιαν 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2014 ανήλθαν στις 72.892 σε σύγκριση με 61.933 το Ιανουάριο 2013, σημειώνοντας αύξηση 17,7%. Τον Ιανουάριο 2014 σημειώθηκε αύξηση 9,8% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 20.019 τον Ιανουάριο του 2013 σε 21.982 τον Ιανουάριο του 2014).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση