Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/07/2009
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Μάιος 2009
14/07/2009


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Μάιο 2009 ανήλθαν στις 86.350 σε σύγκριση με 94.645 το Μάιο 2008 σημειώνοντας μείωση 8,8%. Το Μάιο 2009 σημειώθηκε μείωση 12,1% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (25.890 το Μάιο του 2009 σε σύγκριση με 29.449 το Μάιο του 2008).Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση