Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/08/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 2ο Τριμηνο 2019

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20,1% στην ενημέρωση και επικοινωνία και 3,6% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Μείωση της τάξης του 0,8% παρατηρήθηκε στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης και 1,5% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης παρουσίασε άνοδο 0,7%, της ενημέρωσης και επικοινωνίας 25,5%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 0,4% και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση