Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών, Σεπ 2018

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Σεπτέμβριο 2018 ανήλθε στις 101,12 μονάδες (βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,12% σε σχέση με τον Αύγουστο 2018.

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,69% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση