Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/06/2009
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 1o Τρίμηνο 2009
02/06/2009


Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1577,9 εκ (4,1 % μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008) και οι συνολικές δαπάνες σε €1715,6 εκ, (10,3% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €137,7 εκ (-0,8% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €89,9 εκ (0,5% στο ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2009 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €651,7 εκ (12,8% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €469,7 εκ (αύξηση 0,1%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €400,7 εκ.(7,7% μείωση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 φτάνοντας στα €109,6 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2009 ήταν: απολαβές προσωπικού €590,7 εκ. (8,7% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008), και οι κοινωνικές παροχές €509,5 εκ. (13,2% αύξηση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €181,6 εκ (7,6% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των επενδύσεων (36,5%) και των λειτουργικών δαπανών (30,9%).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση