Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/09/2020
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουλ 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2020 έφθασαν τα €42,5 εκ. σε σύγκριση με €422,0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 89,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €164,5 εκ. σε σύγκριση με €1.425,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 88,5%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2020 ανήλθε σε €654,06 σε σύγκριση με €765,84 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 14,6%. Επίσης, η κατά κεφαλή ημερήσια δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019 σημείωσε μείωση 45,5% (από €80,61 σε €43,90), που σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στην αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά 56,8% (από 9,5 μέρες τον Ιούλιο 2019 σε 14,9 μέρες τον Ιούλιο 2020).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση