Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές, 2ο Τρίμηνο 2018

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανήλθε στις 176,0 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας αύξηση 13,1% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2017.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 17,1% στα κτίρια και πτώση της τάξης του 2,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Σημειώστε ότι, από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές παρουσιάζεται με το 2015 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2010). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του κατασκευαστικού τομέα κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη (που αντιπροσωπεύουν τη σημασία των επί μέρους τύπων έργου) και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για το Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές με τα παλαιότερα έτη βάσης, 2010=100, 2005=100 και 2000=100, περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση