Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/04/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 4o ΤΡΙΜΗΝΟ 2008
16/04/2009Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2008 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €2084,8 εκ (0,4 % μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2007) και οι συνολικές δαπάνες σε €2411,1 εκ, (18,4% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €326,3 εκ σε σύγκριση με πλεόνασμα €55,2 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2008 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €759,9 εκ (10,6% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2007), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €500,4 εκ (αύξηση 5,1%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €666,2 εκ.(4% μείωση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 φτάνοντας στα €140,9 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2008 ήταν: απολαβές προσωπικού €714,6 εκ. (8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2007), και οι κοινωνικές παροχές €631,5 εκ. (28,9% αύξηση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €263,8 εκ (46,2% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των επενδύσεων (22,9%) και των λειτουργικών δαπανών (19,1%).

Το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων του δημοσίου τομέα για το έτος του 2008, παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης των €157,2 εκ. το οποίο αντιστοιχεί με 0,9% στο ΑΕΠ.

Κατά το έτος του 2008 τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,4% σε σύγκριση με το έτος του 2007, και τα έσοδα παρουσίασαν επίσης αύξηση της τάξης του 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση