Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/07/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών, Ιουν 2019

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Ιούνιο 2019 ανήλθε στις 101,48 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,05% σε σχέση με τον Μάιο 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,48% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση