Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/03/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΦΕΒ 2005
03/03/2005

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Φεβρουάριο 2005 αυξήθηκε κατά 0,03 μονάδες ή 0,03% και έφτασε στις 118,75 μονάδες σε σύγκριση με 118,72 τον Ιανουάριο 2005. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών και της ιατρικής περίθαλψης ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές των τηλεφωνικών τελών.

2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη το Φεβρουάριο 2005 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2004 ήταν 2,80% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2005 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 2,88% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση