Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/06/2013
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 1ο Τρίμηνο 2013

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, εκτιμούνται στα €1.880 (άνδρες €2.031 και γυναίκες €1.702).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του -0,6% (άνδρες -0,9% και γυναίκες 0,2%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, ήταν 1,9%.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2012 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε μείωση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά -0,4% (άνδρες -0,5% και γυναίκες -0,1%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν 0,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμφωνημένες έκτακτες αποκοπές που εφαρμόστηκαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και το τέταρτο τρίμηνο του 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, ενώ οδηγούν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία και στις αυξομειώσεις των ακαθάριστων απολαβών.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση