Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/08/2009
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουλ 2009
24/08/2009

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούλιο 2009 ανήλθαν σε €232,5εκ. σε σύγκριση με €272,9. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 14,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2009 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €798,3 εκ σε σύγκριση με €944,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημειώνοντας μείωση 15,5%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση