Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/12/2014
Αποτελέσματα Έρευνας: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, 2013

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας για την Διάρθρωση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση του γεωργικού πληθυσμού για το 2013.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται στις 35.385. Η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση το 2013 ήταν 1.093.323 δεκάρια παρουσιάζοντας 7,7% μείωση σε σχέση με τα 1.183.981 δεκάρια που καταγράφηκαν το 2010.

Ο συνολικός όγκος εργασίας στις εκμεταλλεύσεις από τους κατόχους και μέλη της οικογένειας τους ήταν 3.156.259 μέρες μέσα στο 2013, που αντιστοιχεί σε 11.513 ισοδύναμα πλήρως απασχολούμενα άτομα. Σε σύγκριση με την Απογραφή του 2010 υπάρχει 27,4% μείωση στην απασχόληση των κατόχων και μελών της οικογένειας στο γεωργικό τομέα. Άλλα 3.726 ισοδύναμα πλήρως απασχολούμενα άτομα (μισθωτοί) απασχολούνταν στις εκμεταλλεύσεις κατά το 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση