Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Σεπ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2019 ανήλθαν σε €377,2 εκ. σε σύγκριση με €378,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.234,0 εκ. σε σύγκριση με €2.268,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,5%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε σε €718,81 σε σύγκριση με €728,23 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,3%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Σεπτέμβριο 2019 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2018 σημείωσε αύξηση 3,0% (από €76,66 σε €78,99). Μείωση της τάξης του 4,2% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,5 μέρες τον Σεπτέμβριο 2018 σε 9,1 μέρες τον Σεπτέμβριο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε σε €685,15 σε σύγκριση με €700,21 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,2%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 σημείωσε αύξηση 1,1% (από €75,29 σε €76,13).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση