Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/04/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιαν 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε €39,6 εκ. σε σύγκριση με €38,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,1%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιανουάριο 2019 ανήλθε σε €483,26 σε σύγκριση με €506,49 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,6%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Ιανουάριο 2019 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2018 σημείωσε μείωση 3,5% (από €56,28 σε €54,30). Μείωση της τάξης του 1,1% σημειώθηκε επίσης και στη μέση διάρκεια παραμονής, από 9,0 μέρες τον Ιανουάριο 2018 σε 8,9 μέρες τον Ιανουάριο 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση