Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/11/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 3o ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
22/11/2007


Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2007 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £3007,3εκ (18,9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006) και οι συνολικές δαπάνες σε £2700,9εκ, (6,1% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα £306,4εκ σε σύγκριση με έλλειμμα £16,7εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2007 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £471,3 εκ (24,8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £263,2 εκ (αύξηση 20%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £398,2 εκ.(34,6% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 15,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 φτάνοντας στα 71,7 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2007 ήταν: απολαβές προσωπικού £325,7 εκ. (5,7% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006), και οι κοινωνικές παροχές £263,4 εκ. (13,6% αύξηση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε £80,8 εκ (11,4% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των επενδύσεων (11,6%) και στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών (2,9%).


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση