Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/03/2017
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Δεκ 2016

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Δεκέμβριο 2016 ανήλθαν σε €50,9 εκ. σε σύγκριση με €52,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 3,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.363,4 εκ. σε σύγκριση με €2.112,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 σημειώνοντας αύξηση 11,9%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση