Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/10/2019
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο), Ιαν-Αυγ 2019

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019».

Η έκδοση περιέχει μηνιαία στοιχεία και δείκτες για την Κυπριακή Οικονομία, μέχρι και τον Αύγουστο 2019, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι την 7η Οκτωβρίου, 2019.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η έκδοση περιλαμβάνει:
Πίνακας 1: «Μηνιαία Στοιχεία και Δείκτες 2017-2019»
Πίνακας 2: «Συγκριτικά Στοιχεία και Δείκτες 2016-2019».


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση