Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/09/2012
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στις κατοικίες κατά καθεστώς κατοίκησης, τα νοικοκυριά, τα ιδρύματα και τον πληθυσμό κατά φύλο που καταγράφηκαν, κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή, παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται.

Παρουσιάζονται περαιτέρω, ο πληθυσμός που καταγράφηκε κατά φύλο, ηλικία, υπηκοότητα και κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή, στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση