Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2019

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2019 ανήλθε στις 102,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,6%.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2019 ο δείκτης έφθασε στις 99,6 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση