Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/09/2011
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 2ο τρίμηνο 2011

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011, εκτιμούνται στα €1917 (άνδρες €2118 και γυναίκες €1683).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,4% (άνδρες 3,8% και γυναίκες 3,2%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ήταν 1,1%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 0,92% από τον Ιούλιο του 2010 και 1,25% από τον Ιανουάριο του 2011.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,7% (άνδρες 0,8% και γυναίκες 0,7%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 ήταν -0,5%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση