Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/08/2012
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα σε ότι αφορά στις κανονικές κατοικίες που καταγράφηκαν, κατά καθεστώς κατοίκησης, έτος κατασκευής (ολοκλήρωσης) της κατοικίας και τύπο κτιρίου στο οποίο βρίσκεται η κατοικία, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 2011
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση