Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/01/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΔΕΚ 2008
28/01/2009


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Δεκέμβριο 2008 ανήλθαν σε €51,6εκ. σε σύγκριση με €51,4εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 0,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.792,8 εκ σε σύγκριση με €1.858,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημειώνοντας μείωση 3,5%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση