Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/09/2015
Απογραφή Πληθυσμού 2011: Συχνότητα Ονομάτων

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει κατάλογο που παρουσιάζει τη συχνότητα των ονομάτων του πληθυσμού, όπως καταγράφηκαν στην Απογραφή Πληθυσμού 2011.

Σύμφωνα με τον εν λόγω κατάλογο, τα πιο συνηθισμένα γυναικεία ονόματα στην Κύπρο είναι Μαρία, Ελένη, Ανδρούλα, Γεωργία, Παναγιώτα, Άννα και Χριστίνα, ενώ τα πιο συνηθισμένα ανδρικά ονόματα είναι Ανδρέας, Γιώργος, Κώστας, Χρίστος, Νικόλας, Μιχάλης και Παναγιώτης.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, 2011Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση