Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/06/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΠΡ 2008
03/06/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Απρίλιο 2008 ανήλθαν στις 91.675 σε σύγκριση με 79.551 τον Απρίλιο 2007 σημειώνοντας αύξηση 15,2%. Τον Απρίλιο 2008 σημειώθηκε αύξηση 37,8% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 27.061 τον Απρίλιο του 2007 σε 37.284 τον Απρίλιο του 2008). Αντίθετα, μείωση 7,9% σημειώθηκε στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο (15.703 τον Απρίλιο του 2008 σε σύγκριση με 17,056 τον Απρίλιο του 2007).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση